Bashkia Durrës ka publikuar në faqen zyrtare shpalljen për vende të lira pune pranë këtij institucioni të qeverisjes vendore.

Janë gjithsej 12 vende pune, ku pozicioni më i lartë është ai i drejtorit pranë Drejtorisë së Turizmit, ndërsa vendet e tjera janë në nivel specialisti dhe inspektori.

Në fund të shkrimit mund të shkarkoni kriteret përkatëse dhe dokumentacionin e kërkuar për secilin vend të lirë pune:

Specialist në Sektorin e Ndjekjes së Investimeve Publike, Drejtoria e Projekteve dhe Infrastrukturës Publike

Specialist në Sektorin e Projekteve Publike, Drejtoria e Projekteve dhe Infrastrukturës Publike

Drejtor i Drejtorisë së Projekteve dhe Infrastruktures Publike, kategoria II-B

Specialist (Ing.Ndërtimi) në Drejtorinë e Arsim Kulturës Rinisë Sporteve dhe Komuniteteve Fetare

Drejtor pranë Drejtorisë së Turizmit

Specialist në Sektorin e Promovimit të Qytetit pranë Drejtorisë së Turizmit

Specialist Jurist pranë Drejtorisë së Sherbimeve Publike

Inspektor Veterinar në Sektorin e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjen e Konsumatorit, Drejtoria e Shërbimeve Publike (Njësia Administrative Ishëm)

Specialist Shërbimesh, pranë Njësisë Administrative Sukth dhe Manëz

Inspektor në Lagjen nr.5 pranë Bashkisë Durrës

“Administrator” në Tregun Agro-Bujqesor prane Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë Durres

“Specialist  në Sektorin e Bujqesise , Drejtoria e Sherbimeve Publike, prane Bashkise Durres