Kryebashkiakja e Durrësit, Emiriana Sako ka miratuar 6 anëtarët e Këshillit Vendor të Rinisë.

Ky këshill ka për qëllim përkrahjen, konsulencën, aktivizmin, vullnetarizmin dhe zhvillimin e lidershipit për rininë e qytetit.

Ky sektor synon ndërtimin e marrëdhënieve midis të rinjve dhe përfaqësuesve të pushtetit lokal e qëndror, OJF-ve, etj.

Anëtarë të këtij këshilli rinor do të jenë 6 emrat e mëposhtëm, të miratuar një ditë më nga kryetarja Sako.