Kompania e Transportit Dyrrah-Sped Sh.p.k kërkon të punësojë një specialist/e logjistike.

Kandidati/ja i/e interesuar për këtë pozicion të lirë pune duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

1 – Diplomë Bachelor ose Master

2 – Të ketë eksperiencë pune në këtë fushë, minimumi 3 vite.

3 – Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi, prezantimi dhe negocimi

4 – Aftësi shumë të mira organizative

5 – Të punojë në grup

6 – Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe italiane

7 – Njohuri shumë të mira të paketës MS Office (Word, Excel, Outlook).

Të interesuarit të dërgojnë dokumentet e mësipërme, të shoqëruar me një CV të tyre, në adresën e emailit: [email protected]