Këshilli Bashkiak Durrës do të mbajë ditën e nesërme në orën 12:00 një mbledhje jashtë radhe, në të cilën është parashikuar 1 pikë në rendin e ditës.

  1. PËR MIRATIMIN E PËRDORIMIT TË FONDEVE SHTESË TË ALOKUARA NGA BUXHETI I SHTETIT NË ZBATIM TË AKTIT NORMATIV NR. 34, DATË 3.12.2021 “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 137/2020 “PËR BUXHETIN E VITIT 2021”, TË NDRYSHUAR

Mbledhja do të zhvillohet nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik.

Kliko këtu për dokumentin e plotë.