Pastiçeri “Cialda” në Durrës kërkon të punësojë një sanitare me 8 orë punë në ditë.

  • Pagë shumë të mirë
  • Një ditë në javë pushim
  • Mosha deri në 50 vjeç

Për më shumë informacione kontaktoni: 0692055470