Ditën e sotme do të mbahet mbledhja e Këshillit Bashkiak Durrës, në orën 13:00, ku në rend dite do të jenë 13 pika.

Fillimisht ishin 14 pika, por me kërkesë të Bashkisë Durrës, projekt-vendimi i pikës 9 hiqet nga rendi i ditës për t’u shqyrtuar dhe miratuar në një mbledhje të ardhshme.

Pika që hiqet:

9.  Shqyrtim dhe miratim i projekt-vendimitPËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN E KËSHILLIT BASHKIAK NR.58, DATË 28.02.2023, “PËR MIRATIMIN NË PARIM TË VLERËS FINANCIARE TË SHPRONËSIMIT PËR PASURITË PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA INVESTIMI  PUBLIK ME OBJEKT: “PROJEKT ZBATIMI PËR NDËRTIMIN E SHETITORES SË PLAZHIT DURRËS, NGA URA E DAJLANIT DERI NË GODINËN E KOVALISHENCËS”, I NDRYSHUAR  

Ndërkohë pikat e tjera që pritet të shqyrtohen dhe miratohen janë si më poshtë: