Mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak do të mbahet ditën e nesërme (e enjte, 25 nëntor), ora 12:00 në sallën e qendrës kulturore “Aleksandër Moisiu”.

Në njoftimin e publikuar në faqen e bashkisë, bëhet e ditur se do të ketë disa ndryshime dhe shtesa në pikat e rendit të tij.

Me kërkesë të Bashkisë Durrës, në rendin e ditës do të shtohen:

Pika 8.

Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA PROGRAMI I

RINDËRTIMIT NË NJËSITË ADMINISTRATIVE NR. 1, 2, 5 DHE ISHËM,

BASHKIA DURRËS, QË DO TË PËRFITOJNË NGA PROGRAMI I

PROÇESIT TË RINDËRTIMIT PËR BANESAT INDIVIDUALE TË

DËMTUARA NGA FATKEQËSIA NATYRORE E TËRMETIT TË DATËS

26 NËNTOR 2019

Pika 9.

Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit

PËR MIRATIMIN E DISA SHTESAVE NË ANEKSIN 2, TË VENDIMIT TË

KËSHILLIT BASHKIAK NR. 22, DATË 25.02.2021 “PËR MIRATIMIN E

LISTËS SË SUBJEKTEVE PËRFITUES, QË DO TË PËRFITOJNË NGA

PROGRAMI I PROÇESIT TË RINDËRTIMIT PËR PALLATIN NR. 1062,

RRUGA “26 NËNTORI” DHE PALLATIN NR.14, RRUGA “PETRAQ

BOSHNJAKU”, NJËSIA ADMINISTRATIVE NR.2, TË DËMTUAR NGA FATKEQËSIA NATYRORE E TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019”, I

NDRYSHUAR

Pika 10.

Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit

PËR MIRATIMIN E NJË SHTESE NË ANEKSIN 1, TË VENDIMIT TË

KËSHILLIT BASHKIAK NR. 28, DATË 05.03.2021, “PËR MIRATIMIN E

LISTËS SË PËRFITUESVE, QË DO TË PËRFITOJNË NGA PROGRAMI I

PROÇESIT TË RINDËRTIMIT PËR PALLATIN NR.458, RRUGA

“BAJRAM TUSHA”, I DËMTUAR NGA FATKEQËSIA NATYRORE E

TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019” I NDRYSHUAR

Me kërkesë të Bashkisë Durrës, në rendin e ditës ndryshimet do të konsistojnë në heqjen e pikave 6 dhe 7.

6.

Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit

PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË ANEKSIT NR.1, TË VENDIMIT

TË KËSHILLIT BASHKIAK NR.67, DATË 10.06.2021 “PËR MIRATIMIN

E LISTËS SË PESTË TË 35 SUBJEKTEVE PËRFITUESE, TË CILËT DO

TË PËRFITOJNË MASËN E GRANTIT TË RINDËRTIMIT TË

BANESAVE INDIVIDUALE TË DËMTUARA NGA TËRMETI I DATËS

26 NËNTOR 2019, SIPAS PROJEKTIT MODEL”

7.

Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit

PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË ANEKSIT NR.5, TË VENDIMIT

TË KËSHILLIT BASHKIAK NR.74, DATË 24.07.2020 “PËR MIRATIMIN

E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA PROGRAMI I RINDËRTIMIT NË

NJËSITË ADMINISTRATIVE NR.1, 2, 3, 4, 6, SUKTH DHE ISHËM,

BASHKIA DURRËS”

Për dokumentin e plotë KLIKO KËTU: