Mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak Durrës nisi me një minutë heshtje në nderim të ish-futbollistit të Lokomotikës, Vladimir Ajazi dhe 45 viktimave shqiptare që humbën jetën në aksidentin tragjik në Bullgari 3 ditë më parë.

Më tej mbledhja vazhdoi me shqyrtimin e 8 pikave të rendit të ditës, pasi më herët 2 pika ishin hequr nga rendi i ditës.

Këshilltarët miratuan në unanimitet 8 pikat e mëposhtme:

1.PËR MIRATIMIN E FAMILJEVE PËRFITUESE TË NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK NDIHMËN EKONOMIKE DERI 6 % DHE FONDI NGA TË ARDHURAT E BASHKISË, PËR MUAJIN NËNTOR 2021.

2.PËR MIRATIMIN E NGRITJES, PËRBËRJES DHE FUNKSIONIMIN TË KËSHILLIT TEKNIK KONSULTATIV PRANË BASHKISË DURRËS.

3.PËR MIRATIMIN E PËRDORIMIT KUNDREJT TARIFËS, TË PALESTRAVE TË SHKOLLAVE TË ARSIMIT 9 VJEÇAR DHE TË MESËM PËR ZHVILLIMIN E AKTIVITETEVE SPORTEVE PAS PROGRAMIT MËSIMOR DHE NË DITËT E PUSHIMIT.

4.PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PUNËS SË KËSHILLIT TË BASHKISË DURRËS PËR PERIUDHËN JANAR 2022 – DHJETOR 2022.

5.PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR. 617, DATË 02.08.2019 “PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE, QË DO TË PËRFAQËSOJNË KËSHILLIN BASHKIAK NË KËSHILLIN E QARKUT DHE PAISJEN ME MANDATIN E PËRFAQËSIMIT”.

6.PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA PROGRAMI I RINDËRTIMIT NË NJËSITË ADMINISTRATIVE NR. 1, 2, 5 DHE ISHËM, BASHKIA DURRËS, QË DO TË PËRFITOJNË NGA PROGRAMI I PROÇESIT TË RINDËRTIMIT PËR BANESAT INDIVIDUALE TË DËMTUARA NGA FATKEQËSIA NATYRORE E TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019.

7.PËR MIRATIMIN E DISA SHTESAVE NË ANEKSIN 2, TË VENDIMIT TË KËSHILLIT BASHKIAK NR. 22, DATË 25.02.2021 “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË SUBJEKTEVE PËRFITUES, QË DO TË PËRFITOJNË NGA PROGRAMI I PROÇESIT TË RINDËRTIMIT PËR PALLATIN NR. 1062, RRUGA “26 NËNTORI” DHE PALLATIN NR.14, RRUGA “PETRAQ BOSHNJAKU”, NJËSIA ADMINISTRATIVE NR.2, TË DËMTUAR NGA FATKEQËSIA NATYRORE E TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019”, I NDRYSHUAR.

8.PËR MIRATIMIN E NJË SHTESE NË ANEKSIN 1, TË VENDIMIT TË KËSHILLIT BASHKIAK NR. 28, DATË 05.03.2021, “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE, QË DO TË PËRFITOJNË NGA PROGRAMI I PROÇESIT TË RINDËRTIMIT PËR PALLATIN NR.458, RRUGA “BAJRAM TUSHA”, I DËMTUAR NGA FATKEQËSIA NATYRORE E TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019” I NDRYSHUAR.