Pastiçeri “Cialda” në Durrës kërkon të punësojë një pastiçiere me eksperiencë me 8 orë punë në ditë.

  • Pagë shumë të mirë
  • Një ditë në javë pushim
  • 8 orë punë

Për më shumë informacione kontaktoni: 0692055470