Është zhvilluar mesditën e sotme mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak Durrës. Bëhet me dije se 12 pikat e rendit të ditës u miratuan në unanimitet nga 37 këshilltarët.

Më poshtë janë të gjitha vendimet që u miratuan në këtë mbledhje:

1.PËR MIRATIMIN E FAMILJEVE PËRFITUESE TË NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR BLLOK NDIHMËN EKONOMIKE DERI 6% DHE FONDI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË DURRËS, PËR MUAJIN NËNTOR 2022

2.PËR MBARIMIN PËRPARA AFATIT TË MANDATIT TË KËSHILLTARIT Z. JURGEN DASHI.

3.PËR MBARIMIN PËRPARA AFATIT TË MANDATIT TË KËSHILLTARES ZNJ. VALBONA BEGIÇI.

4.PËR MBARIMIN PËRPARA AFATIT TË MANDATIT TË KËSHILLTARIT Z. NAZMI BODLLI

5.PËR NDRYSHIMIN E VKB-SË NR. 248, DATË 10.04.2015 ”PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË
PËRFITUESVE PËR NDARJEN E BANESAVE SOCIALE ME QIRA ME STRUKTURË 2+1 DHE 1+1”, SEKSIONI I, (LAGJJA NR. 17, RRUGA “DALIP PEZA”), I NDRYSHUAR

6.PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË VKB NR.64, DATË 07.07.2020, PËRSA I PËRKET NDRYSHIMIT TË LISTAVE EMËRORE TË FAMILJEVE PËRFITUESE TË GRANTIT PËR RIKONSTRUKSIONIN OSE RIPARIMIN E BANESAVE TË DËMTUARA SI PASOJË E DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA FATKEQËSIA NATYRORE E TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019, PËR SHKAK TË NDRYSHIMIT TË KATEGORISË SË DËMIT TË SHKAKTUAR

7.INFORMACION MBI PROÇEDURËN E DALJES JASHTË PËRDORIMIT / TJETËRSIMIT TË AKTIVEVE TË PANEVOJSHME TË INSTITUCIONEVE NË VARËSI TË QENDRËS EKONOMIKE TË ARSIMIT.

8.Shqyrtim dhe miratim i projektvendimit të Kryetarit të Këshillit
PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PUNËS SË KËSHILLIT TË BASHKISË DURRËS PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2023

9.PËR MIRATIMIN E PËRDORIMIT TË FONDIT PREJ 6’758’672 LEKË, AKORDUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË PËR BASHKINË DURRËS, PËR SUBVENCIONIMIN E QIRASË PËR FAMILJET, QË PËRMBUSHIN KRITERET LIGJORE PËR PËRFITIMIN E BONUSIT TË STREHIMIT

10.PËR MIRATIMIN E LISTËS SË DYMBËDHJETË TË 31 SUBJEKTEVE PËRFITUESE, TË CILËT DO TË PËRFITOJNË MASËN E GRANTIT TË RINDËRTIMIT TË BANESAVE INDIVIDUALE TË DËMTUARA NGA TËRMETI I DATËS 26 NËNTOR 2019, SIPAS PROJEKTIT MODEL

11.PËR MIRATIMIN E HARTËS SË PËRGJITHSHME TË PLAZHEVE TË LEJUARA KU DO TË USHTROHET VEPRIMTARIA SI STACION PLAZHI, SI DHE PLAZHET PUBLIKE PËR VITIN 2023

12.PËR MIRATIMIN NDRYSHIMIT TË ANEKSIT NR. 1, TË VENDIMIT TË KËSHILLIT BASHKIAK NR. 32, DATË 26.03.2021 “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA PROGRAMI I PROCESIT TË RINDËRTIMIT PËR 4 BANESA KOLEKTIVE, L. 17, RRUGA “LURA”, PALLATET NR. 1&3, DHE RRUGA “AHMET DAKLI”, PALLATET NR. 15&23, TË DËMTUARA NGA FATKEQËSIA NATYRORE E TËRMETIT TË DATËS 26 NËNTOR 2019